Stel je je stad voor met meer fietsers. Wat zou er veranderen?

  • Minder verkeersopstoppingen
  • Schonere lucht
  • Stillere straten
  • Meer groen en open ruimte
  • Gezondere mensen
  • Veiliger reizen

Klinkt dat niet als een visie op de toekomst die we allemaal willen?

We spraken met drie mensen die werken en pleiten voor fietsen in onze steden over hun visie op de toekomst.

Fernando Garcia - Fietsburgemeester van Madrid

"In mijn visie zou de stad steeds meer autovrij worden, meer mensen gaan fietsen, lopen en het openbaar vervoer gebruiken. Het probleem is nu dat de ruimte die wij aan actieve mobiliteit en openbaar vervoer toewijzen, slechts ongeveer 20% van onze straten uitmaakt. De overige 80% gaat naar de auto, die minder dan 30% van alle verplaatsingen in de stad voor zijn rekening neemt."

"In de toekomst moeten we veel minder ruimte aan auto's toekennen, er zou meer uitnodigende ruimte zijn voor mensen om van te genieten. Ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten, te spelen, te communiceren. Madrid is een zeer sociale stad, we gaan graag de straat op en ontmoeten graag mensen, maar de omgeving is nu in veel buurten nogal ongastvrij door auto's en verkeer."

What would happen if everyone cycled?

"De meeste mensen die nu fietsen zijn mannen, jong en fit. Kinderen, ouderen en gehandicapten zijn buitengesloten en er zijn beduidend minder vrouwen dan mannen die fietsen. Als we een inclusieve fietsbevolking willen, moeten we fietsen veilig, gemakkelijk en leuk maken. Om dit te bereiken moeten we fietsers scheiden van de uitlaatgassen en het gevaar van rijden in het verkeer.  Het betekent niet dat er in elke straat een fietspad moet liggen, maar er moet in de hele stad een compleet netwerk komen dat volledig op elkaar is aangesloten."

"Het probleem dat ik zie gaat om hoe we de stap zetten van waar we zijn naar waar we willen zijn. We kunnen de meeste autoritten niet van de ene op de andere dag uitbannen, maar een netwerk van beschermde fietspaden kan vrij snel worden aangelegd, in een paar jaar, geen decennia. De meeste mensen willen dat dit gebeurt, en het enige verschil tussen steden die dit al dan niet voor elkaar krijgen is niet de omvang of complexiteit, maar de politieke wil om een verschuiving naar actieve mobiliteit en een leefbaarder en duurzamer stadsklimaat te bewerkstelligen. We moeten onze prioriteiten veranderen, we kunnen de auto-infrastructuur niet blijven uitbreiden."

Catriona Swanson - Transport Planner

"Als we nadenken over een stad waarin de meerderheid van de mensen kan fietsen, is het heel goed dat we ons dat niet hoeven in te beelden. We kunnen naar Nederland gaan om daar te kijken! We weten dat het mogelijk is."

"In een stad waar meer mensen fietsen, zijn de straten rustig, wat nog meer mensen aanmoedigt om te lopen en te fietsen. Er zijn nog steeds auto's in een fietsstad, en die auto's kunnen zich gemakkelijk verplaatsen. Uit enquêtes blijkt dat plaatsen waar veel wordt gefietst, zoals Amsterdam, tot de gemakkelijkste plaatsen behoren om te rijden omdat meer korte en niet-noodzakelijke verplaatsingen met de fiets worden gedaan."

"Veel mensen concentreren zich op beschermde fietspaden, maar het creëren van verkeersluwe wijken waarin het autonetwerk wordt losgekoppeld van het fietsnetwerk is van onschatbare waarde om veilige, directe en verkeersluwe routes voor fietsers te creëren. Het geeft vervoerkeuzes voor iedereen, mensen worden niet gedwongen om in auto's te stappen. Kinderen, ouderen en niet-automobilisten hebben opties en keuzes over hoe ze reizen."

What would happen if everyone cycled?

"Mijn werk gaat over leefgemeenschappen inclusief maken. Veel mensen zeggen 'Ik zou nooit kunnen fietsen omdat...', dus we moeten die barrières wegnemen en ruimte maken voor bakfietsen, driewielers en elektrische fietsen en nadenken over de verschillende behoeften van de gebruikers van deze fietsen.  Het maken van fietsenstallingen voor grotere fietsen of zwaardere fietsen zoals e-bikes, het aanbieden van fietsparkeervoorzieningen en iets andere fietsinfrastructuur ondersteunt iedereen."

" Verkeersluwe buurten zijn rustigere plaatsen. Waar minder auto's geparkeerd staan, is meer ruimte voor andere dingen, zoals bomen en kleine plantsoenen. Een gebied wordt aantrekkelijker. Het is goed voor de lokale economie. Omdat mensen zich gemakkelijker kunnen verplaatsen, bezoeken ze vaker de plaatselijke winkels, cafés en bedrijven."

"Kinderen zijn onafhankelijker omdat ouders erop kunnen vertrouwen dat ze veilig kunnen reizen, ze spelen meer op straat wat ertoe leidt dat hun ouders met elkaar gaan praten. Als je wandelt of fietst, zie je meer mensen uit je buurt en kun je onderweg stoppen voor een praatje. Het is algemeen bekend dat het leven in stillere gebieden met schonere lucht positieve effecten heeft. Meer mensen op de fiets en verkeersluwe buurten leiden tot gezondere, gelukkiger gemeenschappen."

Chris Oliver - gepensioneerd professor in de geneeskunde en chirurg

 "Het zou absoluut geweldig zijn om een stad te hebben waarin iedereen fietst.  Meer mensen laten fietsen zal een enorm effect hebben op het leven in de stad, de gezondheid en het milieu. Verandering zal voor veel steden jaren en jaren duren, het vergt leiderschap, de politieke wil en heel veel tijd. In het Verenigd Koninkrijk lopen we bijvoorbeeld 40 tot 50 jaar achter op de Nederlanders."

"Als je elke dag 30 minuten lichamelijk actief bent, leef je wellicht langer - tot wel 7 jaar langer dan de gemiddelde mens op dit moment. Hier is de bevolking nu minder lichamelijk actief dan tien jaar geleden, en dat is schokkend. We moeten meer mensen aan het fietsen krijgen om gezondheidsvoordelen te behalen."

What would happen if everyone cycled?

"Meer mensen op de fiets zou een enorm effect hebben op de obesitascrisis. Als je regelmatig fietst, kun je in een jaar tot 10 kilo afvallen. We weten dat het genoeg kan zijn om een type 2 diabetespatiënt in remissie te brengen als hij 10 kilo afvalt. Maagbanden en maagbypasses zijn dure ingrepen - het zal een enorm gezondheidsvoordeel voor de individuele mens zijn en miljarden euro's voor de gezondheidsdiensten besparen als mensen gewicht verliezen door te fietsen. Als je type 2-diabetici weer op een normaal gezond niveau kunt krijgen, vermindert dat het gebruik van medicijnen, operaties en amputaties, en verbeteren veel andere gezondheidsaandoeningen." 

"Het kan alleen maar goed zijn voor iedereen, niet alleen voor de fietser maar ook voor de rest van de bevolking. De vervuiling zal afnemen, wat goed is voor de longen.  Zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid zal verbeteren. Je bent maar één fietsrit verwijderd van een goed humeur! Mensen zullen gelukkiger op het werk aankomen, met meer energie. Maar er moeten voorzieningen zijn - goede douchefaciliteiten, fietsbeveiliging."

"Het vijanddenken tussen fietsers en auto's stemt me droevig. Met meer mensen op de fiets is er meer veiligheid.  Het betekent ook meer weggebruikers die begrijpen wat het is om te fietsen.

Het is belangrijk om met kinderen te beginnen. Bij kinderen die veilig naar school kunnen lopen of fietsen, is de kans groter dat zij ook op latere leeftijd blijven lopen of fietsen. Het verandert de houding - kinderen gaan naar huis en willen meer fietsen, wat hun ouders ook aanmoedigt."

"Fietsen komt de hele samenleving ten goede doordat het zorgt voor een gezonder leefmilieu door minder vervuiling en een veiligere omgeving waarin meer mensen comfortabel kunnen lopen en fietsen. Investeren in fietsen bespaart een land geld door vermindering van de druk op de gezondheidszorg. Druk die wordt veroorzaakt door type 2-diabetes en obesitas."

Wat is jouw visie op een fietsstad? Deel je #FutureCity ideeën met ons

Gerelateerde verhalen

Verhalen
Future Cities - een visie op verandering
Tips & tricks
Nuttige tips voor fietsers - leer meer over je fiets