Vår fjerde store State of the Nation-undersøkelse for Europa kartlegger noen interessante trender om årsakene folk har til å bruke elsykkel.

Med over 15 500 respondenter fordelt på 12 europeiske land er dette en av de mest omfattende undersøkelsene som finnes om folks holdninger til elsykler. Shimanos tidligere rapporter om emnet var farget av den globale covid-19-pandemien, men nå som Europa har gått bort fra nedstegningene, avslører den nye undersøkelsen nye tanker rundt og årsaker til elsykkelbruk.

Levekostnader overtar for covid

I 2021 spurte vi europeerne om det var mer eller mindre sannsynlig at de ville bruke elsykkel nå sammenlignet med før pandemien, og hvorfor. Den gangen sa 39 % at en hovedgrunn til å bruke elsykkel var for å unngå kollektivtransport på grunn av faren for å bli smittet av covid-19. I 2022 oppgir bare 18 % dette som hovedgrunn.

Nå er det levekostnadene folk har i tankene – 47 % oppgir det som en årsak til å bruke elsykkel (i lys av økende priser på drivstoff og kollektivtransport), mens 41 % sier at subsidierte priser på elsykler vil kunne motivere dem til å kjøpe elsykkel.

De unge sykler for klimaet

Klimabekymringer har blitt viktigere i 2022, og i Europa som helhet sier 33 % av de spurte at redusert klimaavtrykk er en årsak til å sykle elsykkel. I land som er hardere rammet av hetebølger og tørke, er denne prosenten mye høyere (51 % i Italia og 46 % i Spania). 18–24-åringer er mest opptatt av klimaavtrykket, men forskjellen på de yngre og eldre aldersgruppene er redusert siden 2021.

Infrastruktur teller

I årets rapport oppga 31 % at bedre infrastruktur for sykling kunne motivere folk til å kjøpe eller bruke elsykkel. I år spurte vi også hvor mye infrastrukturen for sykling har blitt forbedret de siste tolv månedene. I det store og hele mener europeere at den ikke har det – 45 % sier de ikke er enige i at den er forbedret, mens 17 % sier de ikke vet.

Hvem er elsykler for?

Europeere flest mener elsykler hovedsakelig er for de mest klima- og miljøbevisste, noe som forklarer oppfatningen om at elsykler kan spille en rolle i å redusere bilbruken og trafikkproblemer. Dette reflekterer også at et ønske om å redusere eget klimaavtrykk ses på som en faktor for økt elsykkelbruk. Rett bak miljøbevisste kom pendlere (48 % mot 52 %), noe som viser at elsykler er et godt alternativ til bilen eller kollektivtransport når man skal ta seg frem i rushen.

Eie egen sykkel

41 % av de spurte eier ikke egen sykkel, men noen land har betraktelig færre sykkeleiere enn andre. I Storbritannia er det 63 % som ikke eier egen sykkel, og i Frankrike er andelen 51 %. Nederland har den høyeste andelen sykkeleiere – der oppgir bare 13 % at de ikke eier egen sykkel.

Sykkelvedlikehold

En elsykkel krever generelt litt mer vedlikehold enn en vanlig sykkel. Dekkene og drivverket slites litt fortere på grunn av sykkelens vekt og momentet som pedalhjelpsystemet genererer. Elsykkeleiere har god grunn til å benytte seg av sykkelverkstedenes ekspertise. De kan hjelpe til med å feilsøke mindre problemer og gi råd om service og vedlikehold.

Én av fire europeere sier de sannsynligvis vil ta service på sykkelen sin på et sykkelverksted i løpet av de neste seks månedene, og 51 % av sykkeleierne sier at dette er viktig for å holde sykkelen i god stand. Noe mer bekymringsverdig er det at 12 % kun oppsøker et sykkelverksted dersom sykkelen går i stykker. Da er det greit å huske på at en tidlig eller rutinemessig service kan hindre mye dyrere reparasjoner i fremtiden.

For mer informasjon og de komplette dataene kan du se State of the Nation-rapporten for 2022

Datainnsamling og tidligere rapporter

Alle tall, med mindre annet er angitt, er fra YouGov Plc. Undersøkelsen er basert på totalt 15 792 voksne respondenter i Storbritannia, Spania, Frankrike, Tyskland, Nederland, Italia, Østerrike, Sverige, Norge, Danmark, Polen og Sveits. Feltarbeidet ble utført fra 17. til 25. august 2022. Undersøkelsen ble gjennomført via Internett. Tallene er vektet jevnt for hvert land ved utarbeidelse av den «gjennomsnittlige» verdien.

For andre Shimano-studier om elsykler kan du se Shimano's Newsroom

Del denne artikkelen

Relaterte historier

Historier
Hvor langt kan du sykle på elsykkelen? Barcelona til Girona
Historier
Folk som meg – Hvordan syklingen gjør meg til en bedre fotograf