For å kunne gjøre virkelige endringer trenger vi en fremtidsvisjon. En visjon som vekker lidenskap og forpliktelse i folk – en visjon som inspirerer og er verdt å jobbe for. Den visuelle designeren Jan Kamensky bruker CGI-video til å fjerne elementer fra dagens gater og erstatte dem med infrastruktur som er utformet for folk snarere enn biler. Det er vår visjon for Future Cities.

Sykling kan forandre verden

By- og fritidssykling har vært en del av det moderne bylivet rundt om i verden i mange tiår allerede, men det er først i de senere årene man har innsett at syklingen er en del av løsningen. Ikke bare gjør sykling at folk kan komme seg mer effektivt rundt, men den har også en positiv innvirkning på miljøet, gir bedre folkehelse og er sunt for hver enkelts kropp og sjel.

Byer som har renere luft, redusert trafikk og mindre støy, er både penere å se på og mer behagelig å bo i.

Dersom flere hadde syklet, ville byene våre sett ganske så annerledes ut – og alle kunne dratt nytte av det. Vi ønsker oss byer som er innbydende og utformet for fremtiden. På Shimano har vi ved hjelp av innovative datagenererte animasjoner skapt en ny visjon for hvordan byene våre kunne sett ut.

De samme byene – bare bedre

En ny forskningsrapport fra Boston Consulting Group viser at 13 % av alle europeere er villige til å droppe bilen fullstendig, og ønsket om en bærekraftig livsstil er en av hovedgrunnene til det. Forskning fra European Cycling Federation forteller dessuten at det har vært en 59 % økning i sykling i Berlin og hele 119 % i London i kjølvannet av covid-19-pandemien. Men for å kunne bygge videre på denne positive trenden og legge til rette for at folk skal kunne og ville kutte i bilbruken, må byene sørge for trygge og effektive alternative transportformer.

En trygg og uavbrutt infrastruktur har vist seg å føre til økt sykling – simpelthen fordi det blir tryggere og mer behagelig for folk å sykle istedenfor å ta bilen.

Bare fantasien setter grenser 

Folk har blitt vant til at byene domineres av biler og parkeringsplasser, selv om byene er de tettest befolkede områdene våre. For å tenne en gnist som en dag kan føre til varig endring, ønsket vi å vise hvordan det kunne vært.  Jan Kamensky forklarer: «Forandring begynner også med måten vi ser verden på. Og da kan en utopi være nyttig. Det gjør at vi ser ting på en annen måte enn det vi er vant til. Det røsker opp i gamle forestillinger, slik at vi kan se virkeligheten med nye briller og gjøre forandringer ut fra det. La oss begynne å se verden på en ny måte.

Vi sparker i gang Future Cities-prosjektet med to velkjente steder: Karl-Marx-Allee i Berlin og Marble Arch i London. Anna Schmalko-Methorst, som er Shimanos markedsføringsleder for Urban-segmentet, forteller:

«Det er ingen tvil om at byer som Berlin og London i dag har for mange gater og veier som er bygget for og domineres av biler istedenfor folk. Vi ville samarbeide med Jan Kamensky om å skape noen dristige og innovative visjoner for hvordan disse byene kunne sett ut.

«Vi begynte med Karl-Marx-Allee og Marble Arch og har skapt en alternativ fremtidsversjon for disse – en visjon med byer som er sunnere, sikrere og ikke minst hyggeligere å bo i.»

Men dette er bare begynnelsen. Vi vil gjerne ha forslag til de neste byene vi skal forvandle, slik at vi kan gjøre virkelighet ut av visjonene.

En visjon for Karl-Marx-Allee i Berlin

Karl-Marx-Allee ble bygget mellom 1952 og 1960 og er en populær handlegate som er nesten 90 meter bred og to kilometer lang. Gaten er imidlertid dominert av biltrafikk. Men via sitt Future Cities-arbeid har Jan gjenskapt den på en måte som bevarer det berlinske preget, men endrer bruksområdene dramatisk. Jan har fjernet bilene og trafikken og forvandlet den til en utopi for syklende og gående. Her er det flust av trær, brede sykkelstier for ulike typer sykler, folk som går, og fugler som kvitrer.

En visjon for Marble Arch i London

Den ikoniske plassen rundt Marble Arch i London, som ligger ved siden av Oxford Street i det ene hjørnet av Hyde Park, er beryktet for trafikken. Det berømte landemerket domineres av kjørefelt på kjørefelt med biler. Ikke akkurat et sted som er innbydende for folk.

Etter at den mye kritiserte Marble Arch Mound ble demontert, føles den profilerte turistmagneten som en gjennomfartsåre som Londons beboere ikke får særlig nytte av. Jans arbeid med Future Cities viser hvordan stedet kan bli en forlengelse av Hyde Park og innby til sykling, velvære og fritidsbruk.

Del denne artikkelen

Relaterte historier

Historier
Folk som meg – Hvordan syklingen gjør meg til en bedre fotograf
Historier
Vi slår hull på mytene om elsykling!