Föreställ dig din stad med fler cyklister. Vad skulle vara annorlunda?

  • Mindre bilträngsel
  • Renare luft
  • Tystare gator
  • Mera grönt och öppna ytor
  • Hälsosammare befolkning
  • Säkrare transport

Låter inte det som den framtid vi alla vill ha?

Vi pratade med tre personer som arbetar med att förespråka cykling i våra städer om deras tankar kring framtiden.

Fernando Garcia - cykelborgmästare i Madrid

"I framtiden är min vision att fler städer blir bilfria, fler personer kommer att cykla, gå och använda kollektivtrafik. Problemet är att utrymmet vi ger till aktiv transport och kollektivtrafik bara är omkring 20% av våra gator. Resterande 80% ges till bilarna, som står för mindre än 30% av alla stadstransporter."

"I framtiden skulle vi ge mycket mindre plats åt bilarna och det skulle finnas fler gemensamma ytor för människor att umgås på. Ytor för fler personer att mötas, leka och umgås. Madrid är en väldigt social stad. Vi gillar att vara ute på gatorna och träffa människor, men miljön är ganska otrevlig i många områden på grund av trafiken."

What would happen if everyone cycled?

"De flesta som cyklar nu är män, yngre och vältränade. Det utesluter barn, äldre och funktionsnedsatta, och det är mycket färre kvinnor som cyklar än män. Om vi vill ha en inkluderande cyklande befolkning behöver vi se till att göra cyklingen säker, smidig, lätt och rolig. För att kunna göra det måste vi separera cyklisterna från avgaserna och farorna som cykling i biltrafik ger.  Det betyder inte att det behöver finnas en cykelväg på varje gata, men det måste finnas ett komplett nätverk genom hela staden som är sammanlänkat."

"Problemet, som jag ser det, är själva förändringen från där vi är nu till där vi vill vara. Vi kan inte trolla bort de flesta bilresorna över en natt, men ett nätverk av skyddade cykelbanor kan implementeras ganska fort på bara några år, inte decennier. De flesta vill se detta hända, och den enda skillnaden mellan städer som lyckas med det eller inte är inte storleken eller komplexiteten, utan den politiska viljan att skapa en förändring mot aktiv transport och en mer behaglig och hållbar urban miljö. Vi måste förändra våra prioriteringar, vi kan inte fortsätta att expandera infrastrukturen för bilarna."

Catriona Swanson - Transportplanerare

"När det kommer till tanken på en stad där majoriteten av befolkningen kan cykla, är det fina med det att vi inte behöver föreställa oss hur det skulle kunna vara. Vi kan bara titta på Nederländerna! Vi vet att det är möjligt."

"I en stad där fler cyklar är gatorna tystare, och det i sin tur uppmuntrar ännu fler människor att gå eller cykla. Det finns fortfarande bilar i en cyklande stad, och det är lätt för de bilarna att ta sig runt. Undersökningar visar att platser med många cyklister, som Amsterdam, är några av de lättaste ställena att köra bil på eftersom de korta och onödiga resorna görs på cykel."

"Många människor fokuserar på skyddade cykelbanor, men att skapa områden med låg biltrafik som separerar bilisterna från cyklisterna är ovärderligt för att skapa säkra, direkta, lågtrafiks-rutter för dem som cyklar. Det ger transportalternativ för alla, och människor blir inte tvingade in i sina bilar. Barn, äldre och de utan körkort har alternativ och valmöjligheter för sina transporter."

What would happen if everyone cycled?

"Mitt jobb handlar om att göra områden inkluderande. Många säger 'jag skulle aldrig kunna cykla därför att...' Vi behöver få bort barriärerna och göra plats för lastcyklar, trehjulingar och elcyklar och tänka på olika behov för olika typer av cyklister och cyklar.  Skapa cykelförvaring för större cyklar eller tyngre cyklar så som elcyklar, tillhandahålla cykelparkering, och att skapa en liten förändring i cykelinfrastrukturen hjälper alla."

"Områden med lite biltrafik och lugnare platser. Där det är färre parkerade bilar finns det mer plats för andra saker som träd och små parker. Området blir mer attraktivt. Det är bra för den lokala ekonomin, eftersom det är lättare för människor att ta sig runt och besöka lokala affärer, kaféer och företag oftare."

"Barn är mer självständiga, eftersom föräldrarna kan lita på att de kan ta sig fram säkert. De leker ute på gatan mer, vilket även leder till att fler föräldrar pratar med varandra. När du går eller cyklar se du mer av de människor som du bor nära och kan stanna för en pratstund. De positiva fördelarna med att bo i ett lugnare område med renare luft är väldokumenterade. Fler människor som cyklar och områden med mindre trafik leder till hälsosammare och lyckligare befolkning."

Chris Oliver - Pensionerad professor i medicin och kirurg

 "Det skulle vara helt underbart att ha en stad där alla cyklade.  Fler människor som cyklar kommer att ha en drastisk effekt på stadslivet, hälsa och miljöförändring. Förändring kommer att ta otaliga år för många städer. Det krävs ledarskap, politisk vilja och mycket tid. I till exempel Storbritannien ligger vi 40-50 år efter holländarna."

"Om du är fysiskt aktiv 30 minuter om dagen kan du förlänga livet med så mycket som 7 år mer än genomsnittsbefolkningen i nuläget. Här är befolkningen mindre aktiv nu än för tio år sedan, vilket är chockerande. Vi måste få fler människor att cykla för att få bättre hälsoeffekter."

What would happen if everyone cycled?

"Fler människor som cyklar kommer att ha en stor effekt på fetmakrisen. Om du cyklar regelbundet kan du förvänta dig att gå ner upp till 10kg på ett år. Vi vet att om du har diabetes typ 2 och går ner 10kg skulle det kunna vara nog för att förbättra din sjukdomsbild. Magsäckskrympningar är kostsamma operationer - det skulle vara en enorm hälsofördel för individen och dessutom spara biljoner i sjukvårdskostnader om människor gick ner i vikt genom att cykla. Om du kan få ner din diabetes typ 2 till normala hälsosamma värden minskar det behovet av medicinering, operationer, amputationer och ger dessutom många andra hälsofördelar."  

"Det är positivt för alla, inte bara cyklisten utan även för resten av befolkningen. Föroreningar minskar vilket är bra för lunghälsan.  Mental såväl som fysisk hälsa kommer att förbättras. Du är bara en cykeltur bort från ett gott humör! Människor kommer lyckligare till jobbet, med mer energi. Men det behöver finnas faciliteter på plats - bra duschmöjligheter och säker cykelparkering."

"Motsättningarna mellan cyklister och bilister gör mig ledsen. Ju fler människor som cyklar desto tryggare cykelmiljö.  Det betyder även att fler trafikanter förstår cyklisterna.

Det är viktigt att börja med barnen. Barn som är trygga när de går eller cyklar till skolan har större sannolikhet att fortsätta gå eller cykla när de blir äldre. Det förändrar attityder - barn går hem och vill cykla mer vilket uppmuntrar deras föräldrar också."

"Cykling påverkar hela samhället positivt och skapar en hälsosammare miljö genom mindre avgaser och säkrare områden där fler människor är bekväma med att gå eller cykla. Att investera i cykling besparar länder mycket pengar genom minskad press på sjukvården som annars orsakas av diabetes typ 2 och fetma."

Vilken är din vision av en cyklande stad? Dela dina idéer kring #FutureCity med oss

Läs fler stories

Stories
Framtidens Städer - en förändringens vision
Tips och tricks
Viktiga tips för cyklister – lär känna din cykel