Vår fjärde djupgående europeiska undersökning State of the Nation som undersöker inställningen till användingen av elcyklar, avslöjar några intressanta trender kring anledningarna till att cykla är olika mellan människor.

Med över 15 500 svarande i 12 europeiska länder, är detta en av de mest djupgående undersökningarna om attityder kring elcyklar som nyligen har ägt rum. Shimanos tidigare rapporter var färgade av den globala covid-19-pandemin, men denna undersökning, när Europa går vidare från corona, kastar nytt ljus på skäl och motivation till att cykla elcyklel.

Levnadskostnaderna kör om covid

2021 frågade vi européer om de var mer eller mindre benägna att cykla på elcyklar än före pandemin och varför. Vid den tiden uppgav 2 av 5 (39 %) att de kände att en primär orsak till att använda en elcykel var att undvika kollektivtrafik på grund av risken att få covid-19. Nu, år 2022, ser bara 1 av 5 (18%) på det som deras främsta orsak, jämfört med de föregående 12 månaderna.

Men det är dock levnadskostnaderna som vi tänker på, med 47 % som uppfattar det som ett skäl att använda en elcykel (som svar på stigande bränsle- och kollektivtrafikkostnader) och 41 % säger att ett elcykelbidrag skulle dämpa den ekonomiska utgiften av anskaffningen, vilket skulle motivera dem att köpa en elcykel.

Unga människor cyklar för att hjälpa miljön

Miljöhänsyn har kommit i fokus 2022. Och även om i genomsnitt 33 % av de tillfrågade i Europa uppger att vetskapen om att det kommer att minska deras miljöpåverkan är en anledning att cykla, är andelen mycket högre i länder som drabbas av värme och torka, (Italien - 51 % och Spanien – 46 %). 18-24-åringar är mest oroade över sin miljöpåverkan men skillnaden i attityd mellan yngre och äldre åldersgrupper har minskat sedan 2021.

Infrastruktur spelar roll

I årets rapport ansåg 31 % att mer infrastruktur för cykel kan uppmuntra någon att köpa eller använda en elcykel jämfört med de föregående 12 månaderna. I år frågade vi hur mycket cykelinfrastrukturen har förbättrats under de senaste 12 månaderna. I stort sett anser inte européerna att det har gjort det, med 45 % som säger att de inte håller med om att det har förbättrats och ytterligare 17 % säger att de inte vet.

Vem är elcyklar till för?

Européer uppfattar att elcyklar främst är för miljömedvetna människor, vilket delvis visar på en förståelse för vilken roll elcyklar kan spela för att minska användningen av motorfordon och trafikstockningar. Detta återspeglar också uppfattningen om att en minskning av din miljöpåverkan ses som en uppmuntrande faktor vid användning av elcykel. Något efter miljömedvetna människor var pendlare (48 % mot 52 %), som insåg att elcyklar är ett hållbart alternativ till kollektivtrafik eller ett personligt motorfordon för att ta sig igenom den dagliga arbetspendlingen.

Cykelägande

41 % av de tillfrågade äger inte en cykel och vissa länder visar på betydligt mindre cykelägande än det europeiska genomsnittet. I Storbritannien äger 63 % ingen cykel och i Frankrike är det 51 %. Nederländerna har det högsta antalet cykelägare med bara 13 % som uppger att de inte äger en cykel.

Cykelvård

Elcyklar i allmänhet behöver något mer underhåll än konventionella cyklar; däck och drivlina slits lite snabbare på grund av cykelns vikt och vridmomentet som produceras av drivenheten som bidrar till trampassistansen. Elcykelägare lutar sig mot den expertis som finns hos deras lokala cykelbutiker och som kan hjälpa till att felsöka mindre problem och ge råd om service och underhåll.

1 av 4 européer kommer sannolikt att få sin cykel servad under de närmaste 6 månaderna och 51 % av cykelägarna säger att service är viktigt för att hålla sin cykel i gott skick. Oroväckande besöker bara 12 % ett servicecenter först när deras cykel går sönder – ofta kan en tidig eller rutinmässigt besök till cykelaffären förhindra dyrare reparationer i framtiden.

För mer insikter och fullständig information, kolla in rapporten State of the Nation 2022

Datainsamling och tidigare rapporter

Alla siffror, om inte annat anges, är från YouGov Plc. Den totala urvalsstorleken var 15 792 vuxna i Storbritannien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien, Österrike, Sverige, Norge, Danmark, Polen och Schweiz. Fältarbete utfördes mellan 17:e och 25:e augusti 2022. Undersökningen genomfördes online. Siffrorna har fått en jämn viktning för varje land för att ge ett "genomsnittligt" värde.

För Shimanos andra elcykelstudier besök  Shimanos nyhetsrum

Dela den här artikeln

Läs fler stories

Stories
Hur långt kan du ta dig på en elcykel? Barcelona till Girona
Stories
Personer som mig - Hur cykeln bidrar till mitt fotograferande