En elcykel känns lika naturlig att cykla på som din vanliga cykel. Du stannar, startar, trampar och frirullar på exakt samma sätt. Den enda skillnaden är trampassistansen från drivenheten.

En elcykel kommer att göra en enkel match av den där jobbiga backen De gör motvind till medvind och tar över när du känner dig trött. I trafik accelererar du tryggt och kan komma igång med full kontroll. Med en elcykel tar du dig till din destination fräsch och utan att svettas!

Förändrar en elcykel sättet du cyklar på?

Kommer jag att cykla snabbare på en elcykel?

En av de främsta fördelarna med en elcykel är att du kan cykla längre och snabbare än vad du kan på egen hand. I Europa är den maximala assisterade hastigheten 25 km/h. Eftersom elcyklar är lite tyngre och har potentialen att gå snabbare, är de utrustade med kraftiga bromsar så att du kan sakta ner snabbt och med full kontroll.

En studie i The Journal of Transport and Health följde upp beteendet hos samma grupp cyklister när de färdades på elcyklar och konventionella cyklar på en uppsnitslad bana De upptäckte att även om elcyklister i genomsnitt cyklade snabbare under hela färden, var deras hastighet på de plana och nedförsgående vägsegmenten densamma som för vanliga cyklister.

Det var i uppförsbackarna som elcyklister nådde den snabbare medelhastigheten. Där konventionella cyklister börjar få det tufft mot gravitationen och den branta lutningen, kan elcyklister tryggt trampa på framåt.

Ett av de mest betydelsefulla resultaten av forskningen var att cyklisterna rapporterade om en större trivsel när de cyklade på en elcykel jämfört med när de cyklade på en vanlig cykel eller gick till fots. Elcyklar får dig att känna dig stark, de ger dig kraften att cykla både längre och snabbare än vad du skulle ha gjort på egen hand. De tar det svåra i att cykla – men lämnar kvar allt det roliga!

Vad är enklare med att cykla på en elcykel?

Föreställ dig att du tittar på en karta och vet med dig att du kan cykla var som helst Du kan vara mycket mer äventyrlig i planeringsstadiet av din cykling. En elcykel kan hjälpa dig att övervinna utmaningarna hos terrängen och till och med gränserna som har satts av din egna kondition. Du behöver inte längre undvika backar eller känna att du enbart kan cykla i närheten av ditt hem.

En elcykel kan hjälpa dig att känna dig tryggare när du cyklar i trafiken. Trampassistansen låter dig lättare hänga med i trafikflödet och innebär att du enkelt kan accelerera för att komma in i en lucka eller passera en korsning.

Att starta från stillastående är också mycket lättare på en elcykel. Med det höga vridmomentet hos en elcykel kan du cykla ostressat istället för att anstränga dig och vingla upp i fart från rödljusen.

Förändrar en elcykel sättet du cyklar på?

Är elcyklar säkrare att cykla på än vanliga cyklar?

Du kanske undrar om elcyklar är säkrare än vanliga cyklar. Forskning visar att det är väldigt liten skillnad i risk mellan de två typerna av cyklar. Även om elcyklar erbjuder högre acceleration och hastighet än vad du kanske kan klara av på egen hand, är du fortfarande i kontroll till 100 %.

Forskning utförd av University of Tennessee 2015 använde GPS-data för att undersöka skillnader i åkbeteende mellan konventionella cyklister och elcyklister. Undersökningen visade på att elcyklister var något snabbare (3 km/h) i blandad trafik och långsammare (1,5 km/h) på delade cykelbanor, men att deras beteende när det gällde att följa trafikreglerna var exakt detsamma.

Elcyklar och konventionella cyklar löper samma risk för att råka ut för vurpor. En studie från 2018 tittade på sannolikhet och svårighetsgrad för skador relaterade till vurpor mellan användare av elcyklar och vanliga cyklar i Nederländerna. På grund av antalet personer med rörelsehinder som cyklar på elcyklar, var skadorna under avstigning högre. Men när man kontrollerade utifrån ålder och antal tillryggalagda kilometer eliminerades alla skillnader mellan elcyklar och traditionella cyklar.

Kommer jag att få bättre kondition även om jag cyklar på en elcykel?

Ja! Att cykla på en elcykel kan göra dig mer vältränad. Det är en elcykelmyt att det är fusk att ha en drivenhet. Även om elcykeln tar påfrestningen och snabbar upp din färd, har elcyklar visat sig ha en måttlig till stor fördel för din kondition, särskilt i uppförsbackarna. Och eftersom det är roligt, bekvämt och snabbt att färdas på en elcykel, cyklar elcyklister oftare än de på vanliga cyklar.

Är du beredd att uppleva kraften hos en elcykel och förvandla din upplevelse av att cykla? Besök din närmaste Shimano-återförsäljare nu!

Förändrar en elcykel sättet du cyklar på?

Dela den här artikeln

Läs fler berättelser

Stories
Elcykelmyter – krossade!
Stories
Vi presenterar Just Ride