Tenk deg at det var mange flere syklister i byen din. Hva hadde vært annerledes?

  • Færre biler i kø
  • Renere luft
  • Roligere gater
  • Flere grønne og åpne plasser
  • Sunnere folk
  • Tryggere transport

Høres ikke det ut som en fremtid å trakte etter?

Vi tok en prat med tre personer som jobber for og ønsker mer sykling i byene, og spurte dem om deres visjoner for fremtiden.

Fernando Garcia – Madrids sykkelordfører

«Min visjon er en by med færre biler og flere som sykler, går og bruker offentlig transport. Problemet nå er at vi bare bruker rundt 20 prosent av gatenes kapasitet til myke trafikanter og offentlig transport. De resterende 80 prosentene brukes av biler, som bare står for 30 prosent av all reisene som tas i byen.»

«I fremtiden bør vi bruke mye mindre av plassen til biler, slik at det blir flere fellesområder for folk. Steder folk kan møtes, spille og kommunisere. Madrid er en veldig sosial by. Folk liker å være ute i gatene og møtes, men i mange bydeler er bymiljøet lite egnet for det på grunn av alle bilene og all trafikken.»

What would happen if everyone cycled?

«De fleste som sykler i dag, er unge, veltrente menn. Det betyr at barn, eldre og funksjonshemmede mangler. Og det er betydelig færre damer enn menn som sykler. Skal vi få en mer inkluderende populasjon av syklister, må vi gjøre syklingen tryggere, enklere, mer praktisk og moro. Og for å få til det må syklistene flyttes bort fra bilveienes eksos og farer.  Det betyr ikke at det må være et sykkelfelt i hver eneste gate, men det må være et sammenhengende nettverk av sykkelstier i byen.»

«Problemet er å få til overgangen fra hvordan det er nå, til hvordan vi bør ha det. Vi kan ikke stoppe å bruke bilen over natten, men et nettverk av trygge sykkelfelt og -stier kan implementeres ganske raskt. Det kan gjøres i løpet av noen få år, ikke tiår. De fleste ønsker seg dette, og den eneste forskjellen på byer som får det til og ikke, er ikke størrelsen på byen eller kompleksiteten på oppgaven, men den politiske viljen til å legge om til en mer aktiv mobilitet og et mer levende og bærekraftig bymiljø. Vi må prioritere annerledes – vi kan ikke fortsette å utvide infrastrukturen for biler.»

Catriona Swanson – transportplanlegger

«Hvis man ønsker å se for seg en by der de fleste sykler, trenger man faktisk ikke å bruke fantasien. Det er bare å se til Nederland. Så vi vet at det er mulig.»

«I en by der flere sykler, er gatene også roligere, noe som igjen motiverer flere til å gå og sykle. Det finnes fremdeles biler i en syklende by, men her er det lettere for de gjenværende bilene å komme seg frem. Undersøkelser viser at byer der sykling er veldig populært, som Amsterdam, er noen av de letteste å kjøre i, ettersom mange av de kortere og unødvendige reisene gjøres med sykkelen.»

«Mange fokuserer på å lage beskyttede sykkelfelt, men en måte å skape trygge og direkte ruter for syklister på, er å lage sykkelnettverk som er helt frakoblet fra bilnettverket. Det betyr at alle får et valg, og folk slipper å føle seg tvunget inn i bilen. Barn, eldre og folk som ikke kjører bil, vil da ha flere alternativer.»

What would happen if everyone cycled?

«Jobben min er å gjøre bydelene inkluderende. Mange har en eller annen grunn for ikke å sykle, så vi må eliminere de barrierene og gjøre plass til både lastesykler, trehjulssykler og elsykler. Vi må tenke på de ulike behovene de ulike brukerne har.  Vi må tilrettelegge for at folk kan få parkert sykkelen sin, enten de har en vanlig sykkel eller en større sykkel, slik som elsykkel, og vi må gjøre litt om på sykkelinfrastrukturen slik at den passer for alle.»

«Mindre trafikk betyr roligere byområder. Der det er færre biler parkert, er det også bedre plass til andre ting, som trær og lommeparker. Da blir hele området mer attraktivt. Det er bra for den lokale økonomien, siden det blir lettere for folk å komme seg rundt til lokale butikker, kafeer og bedrifter.»

«Og barna kan bli mer selvstendige, siden foreldrene vet at det er tryggere for dem å forflytte seg og leke ute i gatene. Dermed får også foreldrene mer tid til seg selv. Når du går eller sykler, ser du mer til folkene som bor i nærområdet ditt, og dere kan stoppe og slå av en prat på veien. Det er mange veldokumenterte positive effekter av å bo på roligere steder med renere luft. Hvis flere sykler, blir det mindre trafikk og i sin tur lykkeligere lokalsamfunn.»

Chris Oliver – pensjonert kirurg og professor i medisin

 «Det hadde vært herlig med en by der alle syklet.  Hvis flere hadde syklet, ville det hatt en dramatisk effekt på bylivet, folkehelsen og miljøet. En slik endring vil imidlertid ta årevis for mange byer, for det krever lederskap, politisk vilje og mye tid. Vi i Storbritannia ligger for eksempel 40–50 år bak nederlenderne.»

«Hvis du er fysisk aktiv i 30 minutter daglig, lever du lenger – sju år lenger enn befolkningen ellers i gjennomsnitt. Men her er folk flest mindre fysisk aktive nå enn for ti år siden, noe som er sjokkerende. Vi må få flere i gang med å sykle og få helsefordelene det gir.»

What would happen if everyone cycled?

«Hvis flere hadde syklet, ville det også kunne ha en stor effekt på problemet med overvekt. Begynner du å sykle regelmessig, kan du regne med en vektnedgang på ti kilo på ett år. Og vi vet at folk med diabetes type 2 som går ned ti kilo, kan få sykdommen reversert. Gastriske operasjoner er dyr kirurgi – så det ville både gitt en enorm helsegevinst for individet og en stor økonomisk gevinst for samfunnet dersom flere hadde gått ned i vekt gjennom sykling. Hvis vi klarer å reversere flere tilfeller av diabetes type 2, ville det også ført til en reduksjon i bruken av medisiner, nedgang i antallet operasjoner og amputasjoner samt bedret en rekke andre helseplager.» 

«Det ville vært positivt for alle – ikke bare syklisten selv, men også resten av befolkningen. Dessuten ville det blitt mindre forurensing, noe som er positivt for lungehelsen.  Både den psykiske og fysiske helsen ville blitt bedre. Det gode humøret er alltid bare én sykkeltur unna! Folk ville kommet gladere og mer oppkvikket på jobb. Men da må det tilrettelegges for det – skikkelige dusjfasiliteter, sikker sykkelparkering.»

«Den til tider bitre striden mellom syklister og bilister gjør meg trist. Jo flere som sykler, desto tryggere blir det.  Og det ville også ført til en bedre forståelse for sykling blant andre brukere av veien.

Det er viktig å starte med barna. Barn som trygt kan sykle eller gå til skolen, vil oftere fortsette å sykle og gå når de blir voksne. Det er holdningsskapende – unger som sykler, vil gjerne sykle mer, noe som også motiverer foreldrene.»

«Sykling gir fordeler for hele samfunnet, er sunt for miljøet takket være mindre forurensning og skaper tryggere omgivelser som er bedre og mer behagelig for folk. Ved å investere i og legge til rette for sykling kan landene lette presset på helsetjenestene som følge av overvekt og diabetes type 2.»

Hva er din visjon for en syklende by? Del dine ideer om #FutureCity med oss

Relaterte historier

Historier
Future Cities – en visjon for endring
Tips og triks
Gode tips for syklister – bli kjent med sykkelen din