Kuvittele, miten kaupunkisi muuttuisi, jos ihmiset pyöräilisivät enemmän. Mikä muuttuisi?

  • Vähemmän autoruuhkia
  • Puhtaampi ilma
  • Hiljaisemmat kadut
  • Lisää vihreää ja avaraa tilaa
  • Terveempiä ihmisiä
  • Turvallisempaa liikkumista

 

Eikö tämä kuulostakin sellaiselta tulevaisuuden visiolta, jonka me kaikki haluaisimme toteutuvan?

Keskustelimme tulevaisuuden visioista kolmen kaupunkipyöräilyn edistämiseksi työskentelevän ihmisen kanssa.

Fernando Garcia, Madridin pyöräilypormestari

”Minun visiossani kaupungissa olisi vähemmän autoja ja enemmän pyöräileviä, käveleviä ja joukkoliikennettä käyttäviä ihmisiä. Tällä hetkellä ongelmana on se, että aktiiviselle liikkuvuudelle ja joukkoliikenteelle varatun katutilan osuus kaupungissamme on vain noin 20 %. Tilasta 80 % on annettu autoliikenteelle, jonka osuus kaikista kaupungissa suoritettavista matkoista on kuitenkin vain alle 30 %."

”Tulevaisuudessa autoille pitäisi olla huomattavasti vähemmän tilaa, jolloin ihmisten viihtyisyyttä lisäävää tilaa olisi enemmän. Tilaa ihmisille olla yhdessä, leikkiä, pelata ja kommunikoida. Madrid on hyvin sosiaalinen kaupunki, haluamme olla ulkona kaduilla ja tavata toisiamme, mutta ympäristö on monissa kaupunginosissa autojen ja liikenteen takia nykyään aika ihmisepäystävällinen."

What would happen if everyone cycled?

”Tällä hetkellä suurin osa pyöräilijöistä on nuoria, hyväkuntoisia miehiä. Vanhukset, lapset ja invalidisoituneet eivät pyöräile, ja pyöräileviä naisia on huomattavasti vähemmän kuin miehiä. Jos haluamme pyöräilijämäärän lisääntyvän, meidän on tehtävä pyöräilystä turvallista, kätevää, helppoa ja hauskaa. Tätä varten meidän on suojeltava pyöräilijöitä liikenteen aiheuttamilta saasteilta ja muilta riskeiltä.  Tämä ei tarkoita, että kaikilla kaduilla olisi oltava pyörätie, mutta kaupungissa tulisi olla jonkinlainen kattava pyöräilyväyläverkosto.”

”Nähdäkseni haasteena on tällä hetkellä löytää tapa päästä nykytilanteesta tavoittelemamme kaltaiseen tilanteeseen. Autoliikenteen määrää emme pysty vähentämään noin vain, mutta turvallisten pyöräteiden verkosto olisi toteutettavissa muutamassa vuodessa. Siihen ei tarvita vuosikymmeniä. Suurin osa ihmisistä haluaa nähdä tällaisen muutoksen tapahtuvan. Kyse ei ole kaupungin koosta tai monimutkaisuudesta vaan yksinkertaisesti poliittisesta tahdosta siirtyä kohti aktiivista liikkuvuutta ja elävämpää, kestävämpää kaupunkiympäristöä. Meidän on muutettava prioriteettejamme, emme voi jatkaa autoiluinfrastruktuurin laajentamista.”

Catriona Swanson, liikennesuunnittelija

”Kun ajatellaan kaupunkia, jossa suurin osa ihmisistä pystyy pyöräilemään, on todella hyvä asia, että meidän ei tarvitse vain kuvitella sitä. Voimme mennä katsomaan, kuinka asiat toimivat Alankomaissa! Me tiedämme, että tämä on mahdollista.”

”Kaupungissa, jossa pyöräillään enemmän, kadut ovat hiljaisempia, mikä entisestään innostaa ihmisiä kävelemään ja pyöräilemään. Pyöräilykaupungissa on edelleen autoja, ja niillä pääsee edelleen liikkumaan helposti. Tutkimukset osoittavat, että paikoissa, joissa pyöräillään paljon, kuten Amsterdam, on myös autolla helppo ajaa, koska lyhyet ja toissijaiset ajomatkat tehdään enimmäkseen polkupyörällä.”

”Monet painottavat suojattujen pyöräteiden merkitystä, mutta vähäliikenteiset kaupunginosat, joissa ei ole erillisiä auto- ja pyöräilyväyliä, ovat tärkeitä, koska ne tarjoavat turvallisen ja vähäliikenteisen ympäristön myös pyöräilijöille. Tällainen järjestely tarjoaa kaikille liikkumisvaihtoehtoja eikä auto ole ollenkaan välttämätön. Lapsille, vanhuksille ja autottomille tarjoutuu enemmän vaihtoehtoja paikasta toiseen liikkumiseen."

What would happen if everyone cycled?

”Työnkuvani on lisätä yhteisöllistä osallistavuutta. Ihmisillä on erinäisiä syitä sille, miksi he eivät voi pyöräillä. Meidän tehtävämme on poistaa pyöräilyä hankaloittavia esteitä ja pohdittava erilaisiin pyöriin ja pyöränkäyttäjiin liittyviä tekijöitä.  Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa talojen pyörävarastojen suunnittelu myös tavara- ja sähköpyörille sopiviksi, pyöräparkit ja innovatiiviset, kaikkea pyöräilyä tukevat infrastruktuuriratkaisut."

”Kaupunginosat, joissa on vähemmän autoliikennettä, ovat hiljaisempia. Kun pysäköityjä autoja on vähemmän, tilaa tulee enemmän esimerkiksi viheralueille ja puistoympäristöille. Alueista tulee houkuttelevampia. Tämä tekee hyvää paikallistaloudelle; koska ihmisten on helpompi liikkua, he käyttävät useammin paikallisten kauppojen, kahviloiden ja yritysten palveluja.”

”Lapset kasvavat itsenäisemmiksi, koska vanhemmat voivat luottaa siihen, että lapset voivat liikkua ja leikkiä kaduilla turvallisesti. Aikuiset itsekin viihtyvät ulkona paremmin. Kävellessäsi tai pyöräillessäsi näet enemmän lähelläsi asuvia ihmisiä ja olet yhteydessä heidän kanssaan. Hiljaisemmilla ja puhtaammilla alueilla asumisen positiivisista vaikutuksista on saatu dokumentoitua näyttöä. Autoliikenteen vähenemisen ja pyöräilyn lisääntyminen myötä kaupunginosat kehittyvät terveellisemmiksi ja onnellisemmiksi yhteisöiksi.”

Chris Oliver, lääketieteen ja kirurgian emeritusprofessori

 ”Kaupunki, jossa kaikki pyöräilevät, olisi kerta kaikkiaan mahtava.  Pyöräilyn lisääntymisellä on dramaattinen vaikutus kaupunkielämän laatuun, ihmisten terveyteen ja ympäristömuutokseen. Monissa kaupungeissa muutokseen tarvitaan useita vuosia ja muutoksen edistäminen vaatii johtajuutta, poliittista tahtoa ja paljon aikaa. Esimerkiksi Iso-Britanniassa olemme 40-50 vuotta hollantilaisia jäljessä.”

”Ylläpitämällä fyysistä aktiivisuutta 30 minuuttia päivässä ihminen voi elää väestön keskiarvoon verrattuna jopa 7 vuotta pidempään. Väestön fyysinen aktiivisuus on alemmalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten, mikä on järkyttävää. Useampien ihmisten olisi terveyshyötyjen saamiseksi pyöräiltävä.”

What would happen if everyone cycled?

”Pyöräilyn lisääntymisellä olisi valtava vaikutus lihavuuskriisiin. Säännöllinen pyöräily voi odotetusti auttaa laihtumaan jopa 10 kg vuodessa. Tiedämme, että kakkostyypin diabeetikko voi 10 kiloa laihduttamalla saada sairautensa remissiotilaan. Jos ihmiset pyöräilisivät enemmän, kalliita lihavuusleikkauksia ja vastaavia toimenpiteitä tarvittaisiin vähemmän. Yksilöille terveyshyödyt olisivat valtavia ja yhteiskunnat säästäisivät miljardeja terveysmenoissa. Tyypin 2 diabeteksen saaminen takaisin normaalille terveelle tasolle vähentäisi lääkitys-, leikkaus- ja amputaatiotarpeita ja parantaisi yleistä terveydentilaa." 

”Hyötyjä saisivat kaikki, eivät vain pyöräilijät, vaan koko väestö. Epäpuhtauksien määrä ilmassa vähenisi, mikä tekee hyvää keuhkojen terveydelle.  Niin henkinen kuin fyysinenkin hyvinvointi lisääntyisi. Olet vain yhden pyörämatkan päässä hyvistä vaikutuksista! Ihmiset tulisivat töihin iloisempina ja energisempinä. Infrastruktuurien olisi kuitenkin oltava kunnossa, eli tarvittaisiin kunnolliset suihkutilat ja turvallisia pyöräparkkeja.”

”Pyöräilyn ja autoilun välinen vastakkainasettelu harmittaa minua. Kun yhä useammat ihmiset pyöräilevät, yleinen turvallisuus lisääntyy.  Myös pyöräilyä ymmärtäviä tienkäyttäjiä olisi yhä enemmän.

Tämä kaikki on tärkeää aloittaa lapsista. Lapset, joilla on mahdollisuus kävellä tai pyöräillä kouluun turvallisesti, jatkavat kävelyä tai pyöräilyä todennäköisemmin myös kasvaessaan. Asenteet muuttuvat: lapset menevät kotiin ja haluavat pyöräillä enemmän, mikä rohkaisee myös heidän vanhempiaan.”

”Pyöräily hyödyttää koko yhteiskuntaa mahdollistamalla terveellisemmän, saasteettomamman ja turvallisemman ympäristön, jossa yhä useammilla on mahdollisuus liikkua kävellen ja pyöräillen. Investoinnit pyöräilyyn auttavat alentamaan terveysmenoja vähentämällä kakkostyypin diabeteksestä ja liikalihavuudesta terveyspalveluihin kohdistuvaa painetta.”

Millainen on oma visiosi pyöräilykaupungista? Jaa #FutureCity-ideasi kanssamme

Aiheeseen liittyviä juttuja

Tarinat
Tulevaisuuden kaupungit - Muutosvisio
Vinkkejä
Tärkeitä vinkkejä pyöräilijöille – pyörään tutustuminen