Neljäs kattava State of the Nation -kyselymme eurooppalaisten asenteista sähköpyöräilyyn tuo esille mielenkiintoisia trendejä.

Kyseessä on yksi viime aikojen laajimmista sähköpyöräilyä koskevista tutkimuksista, johon osallistui yli 15 500 vastaajaa 12 Euroopan maasta. Shimanon aiempien raporttien tuloksiin vaikutti maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia. Nyt koronasulkujen purkamisen myötä Euroopassa on tullut esille uusia huolenaiheita ja syitä sähköpyöräilyn lisääntymiseen.

Huolenaiheeksi ovat COVIDin sijaan nousseet elinkustannukset

Vuonna 2021 kysyimme eurooppalaisilta, oliko heidän suhtautumisessaan sähköpyöräilyyn tapahtunut muutos pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna ja jos oli, niin mikä oli syynä siihen. Tuolloin 39 % vastaajista ilmoitti, että ensisijainen syy sähköpyörän käyttöön oli joukkoliikenteen välttäminen COVID-19-tartuntariskin vuoksi. Vuoden 2022 kyselyssä pandemiaa piti ensisijaisena syynä vain 18 % vastaajista.

Painotus oli siirtynyt elinkustannuksiin: 47 % piti niitä syynä sähköpyöräilyyn siirtymiseen (polttoaineiden ja joukkoliikenteen hintojen nousun takia), ja 41 % ilmoitti, että sähköpyörän hankintatuki alentaisi kustannuskuormitusta ja motivoisi heitä ostamaan sähköpyörän.

Nuoret pyöräilevät ympäristön auttamiseksi

Vuonna 2022 esiin nousivat ympäristöhuolet. Keskimäärin 33 % kyselyyn vastanneista sanoi olevansa tietoinen siitä, että pyöräily vähentää heidän ympäristövaikutustaan. Kuumuudesta ja kuivuudesta kärsivissä maissa näin ajattelevien osuus oli vieläkin suurempi (Italia 51 %, Espanja 46 %). Kaikkein eniten huolissaan ympäristöjalanjäljestään olivat 18–24-vuotiaat. Ero nuorempien ja vanhempien ikäryhmien välillä oli kuitenkin kaventunut vuoden 2021 tutkimukseen verrattuna.

Infrastruktuurilla on merkitystä

Vuoden 2022 tutkimuksessa 31 % arvioi, että pyöräilyinfrastruktuurin paraneminen voisi kannustaa ihmisiä siirtymään sähköpyöräilyyn. Kysyimme, kuinka paljon pyöräilyinfrastruktuuri oli vastaajien mielestä parantunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Yleisesti ottaen eurooppalaiset olivat sitä mieltä, että tilanne ei ollut muuttunut: 45 % katsoi, että mitään parannusta ei ollut tapahtunut ja 17 % ei osannut ottaa asiaan kantaa.

Sähköpyörä – kenelle?

Eurooppalaiset näkevät sähköpyörän ensisijaisesti ympäristötietoisen ihmisen valintana, mikä kertoo, että ihmiset ymmärtävät jossain määrin sähköpyöräilyn voivan auttaa vähentämään yksityisautoilua ja siitä johtuvia ongelmia. Tämä heijastelee myös näkemystä, jonka mukaan ympäristövaikutusten vähentäminen nähdään sähköpyöräilyyn kannustavana tekijänä. Hieman ympäristötietoisten taakse jäivät työmatkapyöräilijät (48 % vs. 52 %), jotka ymmärsivät, että sähköpyörä on varteenotettava vaihtoehto joukkoliikenteelle tai henkilöautolle.

Pyörän omistaminen

41 % kyselyyn vastanneista ei omistanut polkupyörää ja maakohtaiset erot olivat suuria. Polkupyörää omistamattomien osuus oli Isossa-Britanniassa 63 % ja Ranskassa 51 %. Polkupyörän omistajia oli eniten Alankomaissa: vain 13 % vastasi, etteivät he omista polkupyörää.

Pyörän kunnossapito

Sähköpyörä tarvitsee yleensä hieman enemmän huoltoa kuin luomupyörä: renkaat ja voimansiirto kuluvat lisääntyneen painon ja sähkömoottorin tuottaman vääntömomentin vuoksi jonkin verran nopeammin. Sähköpyöräilijät hyödyntävät pyöräliikkeiden neuvontaa ja asiantuntemusta vianmääritykseen, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvissä kysymyksissä.

Joka neljäs eurooppalainen saa todennäköisesti pyöränsä huoltoon seuraavien 6 kuukauden aikana, ja 51 % pyöränomistajista katsoo, että huollolla on tärkeää merkitys pyörän pitämiseksi hyvässä kunnossa. Huolestuttavaa on se, että 12 % turvautuu huoltopalveluihin ainoastaan, jos pyörään tulee jokin vika: kalliit korjaukset olisivat usein ehkäistävissä käyttämällä pyöräliikkeiden palveluja ennakoivasti ja rutiininomaisesti.

Lisää näkemyksiä ja täydelliset tiedot löytyvät State of the Nation 2022 -raportista.

Tiedonkeruu ja aiemmat raportit

Ellei toisin ole mainittu, kaikkien lukujen lähde on YouGov Plc. Tutkimusta varten haastateltiin 15 792 aikuista Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa, Italiassa, Itävallassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa ja Sveitsissä. Tutkimus tehtiin 17.-25.8.2022 välisenä aikana. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä. ”Keskiarvotulosten” saavuttamiseksi lukuja on tasapainotettu maakohtaisesti.

Shimanon muut sähköpyörätutkimukset löytyvät Shimanon uutishuoneesta

Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyviä juttuja

Tarinat
Kuinka kauas sähköpyörällä pääsee? Barcelonasta Gironaan
Tarinat
Ihmiset kuten minä - Kuinka pyöräily helpottaa valokuvaustoimintaani