Me Shimanolla puhumme usein "sähköpyöräilijän hymystä", leveästä virneestä, joka leviää ihmisten kasvoille, kun he kokeilevat sähköpyörää ensimmäistä kertaa. Sähköpyörällä ajamisen riemu voi kuitenkin vaikuttaa aidosti ja pitkäaikaisesti hyvinvointiin.

Sähköpyörien avulla kaikenlaiset ihmiset pääsevät kokemaan pyöräilyn riemun. Moottoriavustuksen avulla pääsee pidemmälle ja nopeammin kuin omin voimin. Vaikka fyysinen kunto olisi rajoitettu, sähköpyörän selässä pääsee tuntemaan tuulen hiuksissa ja auringon kasvoilla tutkiessaan uusia paikkoja pyörän selässä. Tuoreiden tutkimustulosten mukaan sähköpyörällä ajaminen parantaa käyttäjien terveyttä ja onnellisuutta auttamalla heitä palaamaan kuntoiluun ja aktiiviseen elämänmenoon.

Sähköpyörät edistävät mielenterveyttä ja hyvinvointia

Sähköpyörät parantavat vanhempien ajajien aivojen toimintaa

Sähköpyörät voivat auttaa vanhuksia palaamaan pyöräilyn ja kuntoilun pariin. Yhdessä isobritannialaisessa tutkimuksessa oli sähköpyöräkoe, jossa vähintään 50-vuotiaat osanottajat saivat lainaksi sähköpyörän kahdeksan viikon koeajaksi palatessaan pyöräilyn pariin tauon jälkeen. Testit ennen 8 viikon pyöräilyjaksoa ja sen jälkeen osoittivat sähköpyöräilyn myönteiset vaikutukset kognitiiviseen toimintaan ja hyvinvointiin.

Koejakson loputtua monet osanottajista kävivät ostamassa oman sähköpyörän! Yksi osanottajista kuvaili, miten sähköpyöräilyn avulla hän pystyy ”irtautumaan töistä ja rentoutumaan” ja toinen kertoi siitä, miten hän pystyi sähköpyörän avulla ”käymään kauempana, vierailemaan vanhoilla kulmilla ja tutustumassa uusiin paikkoihin”.

Sähköpyöräily lisää onnellisuuden tunnetta

Australialaisessa tutkimuksessa liikuntaa harrastamattomille ihmisille annettiin sähköpyörä kahdentoista viikon ajaksi. Lopputuloksena tutkijat totesivat: ”Sähköpyörällä ajaminen voi parantaa mielen- ja ruumiinterveyttä, onnellisuutta ja yleistä hyvinvoinnin tuntemusta.” Kuten isobritannialaisessa tutkimuksessa, osa osanottajista ihastui sähköpyöräilyyn niin, että osti oman pyörän! Osanottajat kuvailivat, miten sähköpyörät lisäsivät onnellisuuden tunnetta. Yhden mukaan: ”Sähköpyöräilyn etu minulle on mielenterveys, koska ulkoilu sähköpyörän selässä tekee todella onnelliseksi.”

Sähköpyörien avulla kaikki pääsevät taas kokemaan pyöräilyn etuja

Pyöräilyn vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin hyväksytään laajalti: pyöräily voi parantaa sydän ja verenkiertoterveyttä, auttaa painon pudotuksessa ja parantaa henkistä hyvinvointia. Maailman terveysjärjestö sanoo: ”Pyöräilyn edistäminen voi pelastaa henkiä ja parantaa terveyttä kaikkialla Euroopassa.” Mutta jos ikä, liikkuvuus, sairaus tai vuodet ilman liikuntaa tekevät tavallisella pyörällä ajamisesta liian haastavaa, sähköpyörä voi antaa tukea, jonka avulla pääset taas liikkeelle. Sähköpyörästä saa yhä kaikki kuntoilun hyödyt, mutta tasolla, joka on kaikkien ulottuvilla. Väite, jonka mukaan sähköpyöräily on huijaamista, on myytti!

Hymyle – pyöräily on hyväksi!

Innokas pyöräilijä ja tohtori Emma Hopgood sanoo: ”Olemme kaikki tienneet jo kauan, että sydäntä ja verisuonia vahvistava harjoittelu parantaa pitkän aikavälin fyysistä terveyttä, mutta nyt on julkaistu useita tieteellisiä tutkimuksia, joissa kuntoilu yhdistetään yleisiin parannuksiin mielenterveydessä.”

”Harjoittelupaikalla on väliä yhtä lailla.  Extreme Physiology and Medicine -lehden vuonna 2013 julkaisemassa artikkelissa todettiin, että ”äskettäiset tarkastelut osoittavat, että ulkoliikunta näyttää antavan enemmän hyötyjä mielenterveydelle kuin sisäliikunta”.

Tutkimusten mukaan päivänvaloaltistuksen aiheuttama serotoniinilisä (onnellisuushormoni) parantaa mielialaa ja pitkän aikavälin kognitiivista suorituskykyä (Neurobiology of Learning and Memory 2018).”

”Mielenterveyteen vaikuttavat monet tekijät, mitä ei pidä unohtaa. Sähköpyörien kehityksen ansiosta ihmiset, jotka haluavat hyödyntää näitä tieteellisiä löydöksiä, ovat saaneet ulottuvilleen valtavasti uusia mahdollisuuksia. Sähköpyörien avulla ihmiset näkevät enemmän lähiseutua ja voivat tutkia uusia paikkoja, joihin heidän olisi vaikeaa päästä tavallisella pyörällä. Niiden ansiosta heikkokuntoiset ihmiset voivat taas ajaa lähimmäistensä rinnalla tavalla, joka ei ehkä ole ollut mahdollinen vuosikausiin.”

Löydä oma sähköpyörähymysi

Oletko valmis palaamaan pyörän selkään?

Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyviä juttuja

Tarinat
Myytit sähköpyöristä – murrettu!
Tarinat
Tunne pyöräilyn jännitys öisessä kaupungissa