Sähköpyörä on ajotuntumaltaan yhtä luonnollinen kuin luomupyörä. Liikkeellelähtö, pysähtyminen, polkeminen ja rullaus tapahtuvat täsmälleen samalla tavalla. Ainoa ero on siinä, että sähkömoottori avustaa poljintyöskentelyä.

Sähköpyörällä ylämäkien ajaminen on todella helppoa. Tavallisesti etenemistä inhottavasti haittaava vastatuuli ei sähköpyörällä tunnu ollenkaan rasittavalta. Liikkeellelähdöt ja kiihdytykset tapahtuvat varmasti, tehokkaasti ja hallitusti. Sähköpyörällä pääset määränpäähäsi hengästymättä ja hikoilematta!

Muuttaako sähköpyörä ajotapaasi?

Pääseekö sähköpyörällä kovempaa?

Yksi sähköpyörän merkittävimmistä eduista on se, että pystyt ajamaan pidemmälle ja nopeammin kuin luomupyörällä. Euroopassa suurin sallittu avustusnopeus on 25 km/h. Koska sähköpyörä on luomupyörää hieman painavampi ja sen nopeuspotentiaali on hieman suurempi, tarvitaan tehokkaat jarrut nopeuden hidastamiseksi nopeasti ja varmasti.

Journal of Transport and Health -lehti teki tutkimuksen, jossa yksi ja sama pyöräilijäryhmä ajoi vakioreittiä sekä sähköpyörillä että luomupyörillä. Tutkimuksessa nopeudet olivat kokonaisajomatkojen osalta sähköpyörällä keskimäärin suurempia, mutta tasamaa- ja alamäkiosuuksilla sähkö- ja luomupyörät olivat yhtä nopeita.

Keskinopeudet ylämäissä olivat sähköpyörillä selvästi suurempia. Luomupyörillä ajavat joutuivat taistelemaan painovoimaa ja jyrkkiä nousuja vastaan, sähköpyöräilijöillä tätä haittaa ei ollut.

Yksi tutkimuksen merkittävimmistä tuloksista oli, että pyöräilijät sanoivat nauttivansa enemmän sähköpyörällä kuin luomupyörällä ajamisesta, tai kävelemisestä. Sähköpyörä antaa pyöräilijälle ikään kuin lisävoimia, mikä mahdollistaa pidemmät ajomatkat ja suuremmat kokonaisnopeudet kuin luomupyörällä. Pyöräily on vähemmän rasittavaa – ja siksi entistäkin hauskempaa!

Mikä tekee sähköpyörällä ajamisesta helpompaa?

Kuvittele, että voit karttaa katsoessasi suhtautua etäisyyksiin ja ajomatkoihin aivan uudella tavalla! Ja tiedät, että mikä tahansa määränpää on nopeammin ulottuvillasi aiempaa vähäisemmällä vaivannäöllä. Sähköpyörä auttaa voittamaan korkeuserojen asettamat haasteet ja jopa omasta fyysisestä kunnosta johtuvat rajoitteet. Enää ylämäkiä ei tarvitse vältellä eikä ajomatkan pituus ole niin ratkaiseva tekijä.

Sähköpyörä voi antaa sinulle uudenlaista varmuutta liikenteessä ajaessasi. Poljinavustus helpottaa muun liikenteen mukana pysymistä ja liikkeellelähdöt ja kiihdytykset tapahtuvat vaivattomasti.

Kaikki tämä on paljon helpompaa sähköpyörällä, ja kaiken takana on sähkömoottorin poljinvoimaa todella merkittävästi lisäävä vaikutus.

Muuttaako sähköpyörä ajotapaasi?

Kumpi on turvallisempi: sähköpyörä vai luomupyörä?

Saatat miettiä, miten turvallinen sähköpyörä on luomupyörään verrattuna. Tutkimukset osoittavat, että turvallisuusnäkökulmasta näiden kahden pyörätyypin välillä ei ole merkittäviä eroja. Sähköpyörällä ajettaessa keskimääräiset ajonopeudet ovat suurempia ja kiihdytykset tehokkaampia. Tästä huolimatta pyörän käyttäytyminen on 100 % hallittavissa.

Vuonna 2015 Tennesseen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa käytettiin GPS-tietoja luomupyöräilijöiden ja sähköpyöräilijöiden ajokäyttäytymiseen liittyvien erojen selvittämiseksi. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sähköpyörät olivat sekaliikenteessä hieman nopeampia (3 km/h) ja yhteisväylillä hieman hitaampia (1,5 km/h). Liikennesääntöjen noudattamisen osalta ei näiden kahden ryhmän käyttäytymisessä havaittu mitään eroja.

Sähköpyörillä ja luomupyörillä liikkujien onnettomuusriski on samaa tasoa. Vuonna 2018 Alankomaissa julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin sähkö- ja luomupyörien käyttäjien välisten onnettomuuksien todennäköisyyttä ja vammojen vakavuutta. Sähköpyörillä ajavilla esiintyi liikuntarajoitteisten ihmisten suuremmasta määrästä johtuen enemmän eri tyyppisiä vammoja. Kuitenkin, kun tarkastelussa huomioitiin pyöräilijöiden ikä ja ajokilometrimäärät, erot sähkö- ja luomupyörien välillä hävisivät.

Voiko kunto kohota sähköpyöräilyssä?

Kyllä! Voit parantaa fyysistä kuntoasi ajamalla sähköpyörällä. Yhden sähköpyöräilyyn liittyvän myytin mukaan moottoriavustus romuttaa kuntoiluvaikutuksen. Vaikka sähkömoottori auttaa alentamaan pyöräilijän rasitustasoa ja nopeuttaa matkantekoa, sähköpyörällä ajamisen on silti osoitettu tuottavan myönteisiä kuntoilu- ja terveysvaikutuksia. Sähköpyörällä ajaminen on yksinkertaisesti niin hauskaa ja tehokasta, että ajokilometrejä kertyy kuin huomaamatta enemmän kuin luomupyörällä.

Oletko valmis sähköpyörän tuottamaan mullistavaan ajokokemukseen? Käy Shimano-jälleenmyyjän luona ja tee koeajo nyt!

Muuttaako sähköpyörä ajotapaasi?

Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyviä juttuja

Tarinat
Myytit sähköpyöristä – murrettu!
Tarinat
Tätä on Just Ride